Over ons

Ergens in het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond;
en de Geest van God zweefde over de wateren.
En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.

En God zag het licht, dat het goed was;
en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.
En God noemde het licht Blendle, en de duisternis noemde Hij de Telegraaf.
Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag.

Een paar dagen later…

En God schiep twee mensen naar Zijn beeld;
naar het beeld van God schiep Hij hen; Alain en Enis schiep Hij ze.

En God zegende hen, en God zei tot hen: Weest vruchtbaar met uw pen, en vermenigvuldigt uw schrijfsels, en vervult de aarde, en ontmaskert haar afgoden, en hebt heerschappij over de politieke schepsels, het mediagedierte, en over alle religieuze wezens, dat op de aarde kruipt.

En God zei: Zie!
Ik heb u al het zaad zaaiende talent gegeven, dat op de hele aarde is. Sticht een gemeenschap dat afgoden ontmaskert!

Amen.