Hallo.

Hier komt AFGOD.

Een ontmaskerend schrijverscollectief.
We fileren media, religie en politiek.
En de manier waarop die drie zich mengen.